ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

image-176813-map_orange.png?1470836629123

ΓΙΟΛΒΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Εργαλεία Κήπου Husqvarna

Λαγκαδά 158 Θεσσαλονίκη 567 27

Τηλ.: 23105 433 95 | Κιν.: 6977 237 041

Fax: 23105 445 01
email: info@giolvanis-ergaleia.gr

Δευτέρα ως Παρασκευή 08:00 - 17:00

Σάββατο: 08:00 - 14:00